Vrijmetselaren komen bij elkaar in loges. Deze loges hebben over het algemeen een gewone verenigingsstructuur. Daarnaast zijn vrijwel alle in Nederland actieve loges aangesloten bij een overkoepelende vereniging met ieder een eigen invulling van de maçonnieke werkwijze.

Het Utrechtse logegebouw wordt gebruikt door loges van verschillende overkoepelende verenigingen.

Dit zijn:

De Orde van vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden.

Deze orde werd in 1756 gevormd uit een tiental reeds bestaande Nederlandse loges en omvat nu circa 140 loges met ongeveer 6000 leden. Loges onder het Grootoosten der Nederlanden werken ongemengd: alleen mannen kunnen er lid worden. Het logegebouw in Utrecht biedt een thuis aan drie loges werkend onder het Grootoosten der Nederlanden:

Loge Ultrajectina
Loge Ultrajectina werd opgericht in 1830 en is daarmee de oudste loge van Utrecht. Ultrajectina komt wekelijks bij elkaar op maandagavond.

Loge De Stichtse Broederschap
Loge De Stichtse Broederschap werd in 1955 opgericht en komt wekelijks bij elkaar op dinsdagavond.

Loge Hermannus van Tongeren
Loge Hermannus van Tongeren werd in 1956 opgericht en komt wekelijks bij elkaar op woensdagavond.

De Nederlandse Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij (NGGV)

De Nederlandse Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij (NGGV) bestaat uit 8 loges en is toegankelijk voor mannen en vrouwen. De oudste loge is ruim 100 jaar geleden opgericht in Rotterdam. De Utrechtse loge van de Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij maakt ook gebruik van het Utrechtse logegebouw.

Loge de Hoeksteen
Loge de Hoeksteen is zo’n 50 jaar geleden opgericht in Utrecht en komt één keer per 14 dagen bijeen op woensdagavond.

De Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij (IOGVM) ‘Le Droit Humain’

Dit is een internationale Orde. Zij werd in 1893 opgericht in Parijs en telt wereldwijd circa 29000 leden. Bij de Nederlandse Federatie van Le Droit Humain zijn op dit moment 17 Loges aangesloten, verspreid over het land, met in totaal ongeveer 350 leden. In Utrecht is in het logegebouw actief:

Loge Ken U Zelven
Loge Ken U Zelven komt één keer per 14 dagen bij elkaar op de maandagavond.